De Smart Playlist toont alle content in een overzichtelijk weergave, per item. In de Smart Playlist kan ieder gepland uur geopend worden. Smart Playlist toont of er minimaal 60 minuten audio per uur aanwezig is. Cloud based voicetracken is mogelijk in ieder gescheduled uur.